หน้าแรก  |  ธนาคารกสิกรไทย  |  สมัครบัตรเครดิต  |  แผนผังเว็บไซต์  |  ติดต่อเรา  |  ปัญหาถาม-ตอบ  |  ดาวน์โหลด  |  ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
 
ประเภทบัตรเครดิต / เดบิต กสิกรไทย > บัตรเครดิตกสิกรไทย  
 
บัตรเครดิตกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิตสิกรไทย วันนี้ - 30 มิ.ย. 53
 • รับฟรี ! ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศกับสายการบินแอร์เอเชีย*  หรือ
 • รับฟรี กระเป๋าเดินทาง  Gaggioni  ขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 3,500 บาท**
 • พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ***
สมัครบัตรง่ายๆ วันนี้ - 30 มิ.ย. 53
โทร.
0 2888 8888 หรือ
E-Mail: info@kasikornbank.com  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com

     
เงื่อนไข    
       
 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือบัตรเสริมรายใหม่ ใบแรก ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทมาก่อน หรือยกเลิกบัตรมาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่สมัคร และได้รับการอนุมัติบัตรระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2553 ยกเว้นบัตรเครดิตร่วม บัตรธุรกิจ
  และบัตรบริษัททุกประเภท
 • *รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศกับสายการบินแอร์เอเชีย จำนวน 1 ที่นั่ง
  (เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสายการบินแอร์เอเชีย) เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายผ่าน
  บัตรเครดิตครบ 30,000 บาทภายใน 2 รอบบัญชีแรก (ไม่รวมยอดเบิกถอนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ - บัตรหลัก และบัตรเสริม
  แยกยอดการใช้จ่าย) หรือ
 • **รับฟรี กระเป๋าเดินทาง President ขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 2,500 บาท เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ
  20,000 บาท ภายใน 2 รอบบัญชีแรก (ไม่รวมยอดเบิกถอนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ - บัตรหลัก และบัตรเสริมแยกยอดการใช้จ่าย)
 • ***เฉพาะบัตรเครดิตแพลทินัม ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  และรายปี ปีแรก ปีถัดไป ยกเว้นเมื่อมีรายการใช้จ่ายครบ 12 ครั้งต่อปี
 • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข และยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และมีประวัติ
  การชำระเงินที่ดี กับธนาคารฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันครบกำหนดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกฏข้อบังคับ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินใดๆ ของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สมัครออนไลน์ อนุมติทันที
 
ประเภทบัตรเครดิต / เดบิต กสิกรไทย > บัตรเครดิตกสิกรไทย Top
   
 
 
 
 
TVC Tell your Friends We're on Facebook We're on Twitter
Event & Expo Education Movie & Music Sport & Game